background

Welkom

Als u op een efficiënte en betrouwbare manier het ontwikkelingsperspectief van uw leerlingen wilt bepalen, vindt u in het "Digitale Ontwikkelingsperspectief" hét instrument dat u zoekt:

  • Het is en wordt in nauwe samenwerking met het onderwijs gemaakt en doorontwikkeld;
  • Het begeleidt u op een logische wijze door alle denkstappen en afwegingen om tot een helder ontwikkelingsperspectief te komen;
  • Het sluit aan bij alle administratie- en leerlingvolgsystemen; alle gegevens worden met één druk op de knop ingelezen en grafisch weergegeven;
  • De gegevens van intelligentieonderzoek worden afgezet tegen uitstroomniveaus in het Voortgezet Onderwijs;
  • Het is uniek doordat het naast leerresultaten de kenmerken van leerling en gezin betrekt bij het bepalen van het ontwikkelingsperspectief;
  • Het is uniek omdat het inzicht en overzicht geeft over de tussendoelen die bij het te verwachten uitstroomniveau van de leerling passen;
  • Het voldoet uiteraard aan alle eisen die de wet Passend Onderwijs en de Inspectie aan ontwikkelingsperspectieven stellen;

 

 

Het digitale OPP zal u veel tijdwinst opleveren!

Wij zorgen voor de goede werkomgeving, u maakt de goede afwegingen en keuzes en u bent en blijft de eigenaar van het leerproces van de leerling.

Tenslotte blijkt uit ervaring dat ouders de visuele weergave van het ontwikkelingsperspectief - in één overzicht - zeer duidelijk vinden.